Tư cách pháp lý

Câu hỏi
Kính hỏi luật sư : Cá nhân, tổ chức nước ngoài khi đăng ký thành lập doanh nghiệp (hình thức : cty TNHH) tại Việt Nam thì sau khi được cấp giấy chứng nhận, cty TNHH này có được xem là "tổ chức nước ngoài " hay không ?
Xin chân thành cám ơn luật sư!

Trả lời:

Chào bạn,
Với câu hỏi của bạn, tôi xin được tư vấn cho bạn như sau: 
Theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Luật Thương mại quy định: “Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.
Thương nhân nước ngoài được quyền: “thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định” (khoản 2, Điều 16 Luật Thương mại).
Cùng với đó, khoản 4, Điều 16 Luật Thương mại quy định: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì được coi là thương nhân Việt Nam”.
Từ những quy định nêu trên, có thể xác định: cá nhân, tổ chức nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, theo pháp luật Việt Nam thì sẽ là tổ chức Việt Nam chứ không phải tổ chức nước ngoài.
Trên đây là quan điểm của luật sư căn cứ trên các quy định của pháp luật, nếu muốn được giải đáp thêm  bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

Trân trọng./.