Chính sách thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân

Mở đường "thu hút" nguồn lực tư nhân
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu 2013 về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục Quản lí đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu 2013 về lựa chọn nhà đầu tư có những nội dung hoàn toàn mới so với Luật Đấu thầu 2005.


Lí giải về sự cần thiết phải có Nghị định này, ông Lê Văn Tăng cho rằng: Nhu cầu đầu tư cho phát triển đất nước lớn nhưng khả năng đáp ứng của ngân sách còn thấp nên phải huy động tư nhân tham gia. Lượng vốn huy động này vào khoảng 50-60% tổng vốn đầu tư phát triển. Nếu không, chúng ta không thể đủ kinh phí để đầu tư tất cả lĩnh vực mà lĩnh vực nào cũng đều bức bách.

"Đầu tư cho giao thông, thủy lợi, y tế, bệnh viện, giáo dục... đều là những việc cần Nhà nước làm nhằm phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội nhưng Nhà nước không đủ kinh phí nên phải huy động tư nhân" - ông Lê Văn Tăng nói.

Theo lãnh đạo Cục Quản lí đấu thầu, từ nay, các dự án đầu tư công khi thực hiện phải xem xét có thể áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) hay không. Nếu dự án thu hút được tư nhân tham gia, thì dành dự án đó cho tư nhân. Khi tư nhân không thực hiện được mới làm theo hình thức đầu tư công thuần túy.

Ông Lê Văn Tăng cho rằng: Đây cũng là giải pháp để tái cấu trúc đầu tư công. Tái cấu trúc đầu tư công mà không huy động được vốn tư nhân vào phát triển đất nước thì khó khăn. Cho nên các thành viên của Ban soạn thảo Nghị định phải đặt mình vào vị trí của nhà đầu tư để đưa ra những quy định thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Nếu đóng vai nhà quản lí khi soạn thảo thì sẽ đưa ra những quy định rất chặt, không phù hợp.

Dù Nhà nước khuyến khích tư nhân đầu tư, nhưng những quy định trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư cũng đã chú ý đến "mặt trái" của vấn đề chỉ định thầu tràn lan và tìm cách khắc phục tình trạng này.

Theo lãnh đạo Cục Quản lí đấu thầu, thời gian qua các dự án được chỉ định thầu khá nhiều. Hầu hết các dự án BOT (xây dựng- kinh doanh- chuyển giao) đều được chỉ định thầu. Khi một nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư, tất yếu họ sẽ được chỉ định thực hiện dự án đó ngay sau khi cơ quan quản lí chấp thuận. Điều này khiến xảy ra tình trạng nhà đầu tư lập dự án theo hướng chỉ có lợi cho nhà đầu tư, còn thua thiệt Nhà nước phải chịu.

Để khắc phục tình trạng này, cơ quan soạn thảo Nghị định đang nghiên cứu giải pháp nhà đầu tư vẫn có thể lập dự án đầu tư, nhưng ngay khi dự án được lập, nó phải được công khai ra thị trường để tất cả các nhà đầu tư khác đều biết và đánh giá, tham gia. Như vậy mới đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng cho các nhà đầu tư khác, không thể để tình trạng nhà đầu tư lập dự án là được cơ quan quản lí Nhà nước cho phép thực hiện dự án ngay.

Nguồn:  Báo Hải Quan