Hợp đồng mua bán gạch

Xin chào luật sư!
Doanh nghiệp tôi ký hợp đồng bán gạch cho 1 khách hàng trị giá 100tr.Chúng tôi đã thống nhất mức phạt trong hợp đồng cho mỗi vi phạm là 4% giá trị hợp đồng nhưng không đề cập đến bồi thường thiệt hại.Chúng tôi đã giao hàng đúng hẹn nhưng Khách Hàng nói chất lượng gạch không đúng như hợp đồng nên ngoài tiền phạt 4tr còn đòi bồi thường thiệt hại 10tr.Chúng tôi chỉ đồng ý nộp phạt 4tr có đúng không?
Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi, luật sư xin được tư vấn cho bạn như sau:
Theo Luật Thương mại hiện hành, đối với các hợp đồng kinh doanh thương mại, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là nghĩa vụ đương nhiên của bên vi phạm cho dù có thể được thỏa thuận trong hợp đồng hay không, còn chế tài phạt hợp đồng chỉ áp dụng trong trường hợp các bên có thỏa thuận trong hợp đồng và mức phạt không quá 8% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm.
Theo Luật Dân sự hiện hành, trong hợp đồng nếu các bên chỉ có thỏa thuận phạt hợp đồng mà không có thỏa thuận về bồi thường thì bên vi phạm chỉ có nghĩa vụ phải nộp phạt (mức phạt không bị hạn chế tối đa).
Luật Thương mại cũng đã quy định: Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác (Điều 3) và hoạt động thương mại không được quy định trong Luật Thương mại và trong các luật khác thì áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự (Điều 4).
Bạn có thể đối chiếu với quy định để xem hợp đồng của mình thuộc luật nào điều chỉnh để xác định nghĩa vụ của mình nhé. Nếu muốn được hỗ trợ trực tiếp bạn vui lòng gọi đến công ty Luật Hồng Lĩnh, các luật sư sẵn sàng hỗ trợ bạn trực tiếp.
Trân trọng./.