Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

a. Trình tự thực hiện     - Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương - ...

Cấp phép chuyển khẩu đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

 a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; - B...

Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

a. Trình tự thực hiện - Thương nhân gửi hồ sơ về Bộ Công Thương. - Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân. - Bộ...

Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn

a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội ; - Bộ Công Thương ki...

Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi phục vụ kinh doanh miễn thuế

a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Bộ Công Thương kiể...

Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân gửi hồ sơ về Bộ Công Thương - Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân. - B...

Cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm.

a. Trình tự thực hiện    - Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo đường bưu điện đến Bộ Công Thươn...

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị

a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Bộ Công Thương kiểm tra tí...