Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

a. Trình tự thực hiện
   
- Thương nhân gửi hồ sơ về Bộ Công Thương

- Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

- Bộ Công Thương thẩm tra các điều kiện và hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Trong trường hợp các điều kiện và hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ quyết định cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện
   
- Qua bưu điện

- Nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương

c. Hồ sơ
   
- Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

- Danh sách các thành viên trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và các giấy tờ kèm theo sau đây:

+ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

- Danh sách cổ đông sáng lập trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và các giấy tờ kèm theo sau đây:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm thành lập, tiến độ thành lập và đi vào hoạt động, giải pháp công nghệ để thực hiện giao dịch;

- Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa;

- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.

d. Thời hạn giải quyết
   
45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Thị trường trong nước

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

e. Đối tượng thực hiện TTHC
   
Cá nhân

Tổ chức

g. Mẫu đơn, tờ khai
  
Mẫu giấy đề nghị

h. Phí, lệ phí
   
Không

i. Kết quả của việc thực hiện TTHC
   
Giấy phép

k. Căn cứ pháp lý của TTHC
  
Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hội
   
Nghị định số 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ
  
Thông tư số 03/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương