Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi phục vụ kinh doanh miễn thuế

a. Trình tự thực hiện
   
- Thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

- Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.
 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành văn bản cấp phép cho thương nhân được nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

- Thương nhân nhận văn bản cấp phép qua đường bưu điện.

 b. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp
   
- Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

c. Hồ sơ
   
- Công văn của thương nhân đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì ga, thuốc lá sợi để phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế (theo mẫu);

- Báo cáo tình hình tồn kho hàng hoá có xác nhận của Cục Hải quan địa phương (theo mẫu);
- Giấy phép hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế (01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân);

d. Thời hạn giải quyết
   
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ. Cơ quan thực hiện TTHC
   
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Hải quan địa phương

e. Đối tượng thực hiện TTHC
   
Cá nhân

Tổ chức

g. Mẫu đơn, tờ khai
   
Mẫu báo cáo tình hình tồn kho hàng hóa
   
- Mẫu báo cáo

- Công văn đề nghị   

h. Phí, lệ phí

Không

i. Kết quả của việc thực hiện TTHC
   
Văn bản chấp thuận

k. Căn cứ pháp lý của TTHC
  
Luật số 36/2005/QH11 của Quốc hội
   
Luật của Quốc hội
  
Thông tư 02/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương
  
Thông tư của Bộ Công Thương-
  
Thông tư số 10/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương
  
Thông tư của Bộ Công Thương