Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005

Luật này điều chỉnh: - Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hoạt động thương mại thực...

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng h...

Hợp đồng mua bán gạch

Xin chào luật sư! Doanh nghiệp tôi ký hợp đồng bán gạch cho 1 khách hàng trị giá 100tr.Chúng tôi đã thống nhất mức phạt trong hợp đồng cho...

Website thương mại điện tử bán hàng là gì ?

Câu hỏi Luật sư cho tôi hỏi , trong thời gian gần đây tôi có nghe thông tin từ báo chí nói là phạt website TMDT bán hàng không đăng ký, t...

Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của ...

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về việc thành lập Sở Giao dịch hàng hóa và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng ...

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thươ...

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xu...

Trái phiếu Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất theo quý

  ADB cho biết, trái phiếu bằng đồng nội tệ ở các nền kinh tế Đông Á mới nổi bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, H...

Thu hút vốn đầu tư FDI: Thách thức và những cơ hội mới! (21/3/2014)

  Cần hạn chế những thách thức Ngay những tháng đầu năm 2014 thông tin nhiều dự án FDI trị giá hàng tỷ USD xin thoái lui, như Công ...

Dự báo CPI tháng 3 tăng thấp nhất 10 năm qua (21/3/2014)

  Đây là một trong ba lý do mà HSC đưa ra nhằm lý giải về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh lãi suất lần này. ...

Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 200...

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ...

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn phòng đại diện của thương n...

Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương Mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng...

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghijd đị...

Cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trong năm 2014

Cơ hội kinh doanh còn nhiều cho các doanh nghiệp Mặc dù không mấy lạc quan khi đưa ra những dự báo về triển vọng và cơ hội kinh doanh...

Tháng 1/2014 Thặng dư thương mại tăng kỷ lục

Thặng dư thương mại tăng kỷ lục từ tháng 1/2014

Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không t...

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mai về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; ...

Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Lo-gi-stíc

Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Lo-gi-...

Bài học kinh nghiệm của một CEO nổi tiếng

Tổng giám đốc Kinh Đô, Trần Lệ Nguyên

Yêu cầu buộc thực hiện đúng hợp đồng được quy định như thế nào?

Câu hỏi Yêu cầu buộc thực hiện đúng hợp đồng được quy định như thế nào? Trả lời  Điều 297 luật Thương mại 2005 có quy định:

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ...

Việc huỷ bỏ hợp đồng thương mại được quy định như thế nào?

Câu hỏi Việc huỷ bỏ hợp đồng thương mại được quy định như thế nào? Trả lời

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

Nghị định số 39/2007/NĐ-CP Nghị định này quy định về phạm vi kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, th­ường xuyên khô...

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

Nghị định này quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu. Nghị định này áp dụng đối với:

Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ ...

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy đ...

Có các hình thức giải quyết tranh chấp nào theo quy định của Luật thương mại?

Câu hỏi Có các hình thức giải quyết tranh chấp nào theo quy định của Luật thương mại?

Các tổ chức phi lợi nhuận hay tổ chức phi chính phủ có phải hoạt động thương mại hay không?

Câu hỏi Luật sư cho tôi hỏi, các tổ chức phi lợi nhuận hay tổ chức phi chính phủ có phải là hoạt động thương mại hay không?

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa ...

Cấp phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; ...

Cơ hội kinh doanh dự án đầu tư EB-5 trực tiếp

Cơ hội của các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp Trong suốt năm 2013, các công ty tư vấn lấy visa dù là quy mô lớn hay nhỏ đều được các đại d...

Chính sách thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân

Mở đường "thu hút" nguồn lực tư nhân Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi h...

Văn phú đang mở bán căn hộ Victoria với giá từ 15 triệu/m2

Liên minh bất động sản G5 và chủ đầu tư Văn Phú Invest vừa công bố kế hoạch mở bán tổ hợp chung cư Victoria Van Phu, Hà Đông, Hà Nội.

Nguyên tắc để thực hiện công việc được hiệu quả

Để làm việc được hiệu quả Có lẽ bạn từng nghe đến nguyên tắc 20/20/20 nhằm giúp cho quá trình sử dụng máy tính hiệu quả hơn. Cụ thể l...

Thời hạn khiếu nại trong thương mại được quy định như thế nào?

Câu hỏi Thời hạn khiếu nại trong thương mại được quy định như thế nào?

Giá xuất khẩu gạo đang tăng nhẹ, nông dân được mùa

Xuất khẩu gạo đã tăng nhẹ Ngày 17-3, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đánh giá kết quả giao hàng xuất khẩu gạo từ đầu năm đến ngày 13...

Hạ lãi suất từ tháng 3 năm 2014

Họp báo tháng 3 năm 2014 về việc hạ lãi suất Ngay từ đầu giờ sáng nay, trước sự kiện trên, trong một cuộc trao đổi với VnEconomy, ông ...

Các căn cứ nào để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại?

Câu hỏi Các căn cứ nào để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong Luật Thương mại? Trả lời Điều 303 luật Thương mại 2005 có quy ...