Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

a. Trình tự thực hiện     - Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương - ...

Cấp phép chuyển khẩu đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

 a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; - B...

Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

a. Trình tự thực hiện - Thương nhân gửi hồ sơ về Bộ Công Thương. - Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân. - Bộ...

Cấp phép nhập khẩu tự động xe mô tô phân khối lớn

a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội ; - Bộ Công Thương ki...

Cấp phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi phục vụ kinh doanh miễn thuế

a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; - Bộ Công Thương kiể...

Cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

a. Trình tự thực hiện     - Thương nhân gửi hồ sơ về Bộ Công Thương - Bộ Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân. - B...

Cấp phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm.

a. Trình tự thực hiện    - Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo đường bưu điện đến Bộ Công Thươn...